Katarska Nacionalna komisija za ljudska prava i predstavnici privatnog sektora pozdravili su, kako su je opisali, hrabru odluku katarskih vlasti kojom se dozvoljava radnicima u ovoj državi da formiraju zajedničke odbore čije će predstavnike sami birati s ciljem zaštite njihovih prava i interesa.

Donošenjem ovakve odluke, naglašavaju ove strane, Katar ostvaruje napredak u oblasti ljudskih prava u odnosu na druge zemlje u regiji.

Nacionalna komisija je pojasnila da je odluka katarskih vlasti donesena u interesu radnika te da će učiniti gotovo nemogućim dalje aktivnosti strana koje nastoje diskreditirati Katar kada se radi o ovom pitanju.

U ovom kontekstu, Abdullah al-Kaabi, direktor Sektora za pravne poslove NHCR-a, kaže da Komisija pozdravlja to što je Vijeće ministara odobrilo nacrt odluke katarskog ministra za administrativni razvoj, rad i socijalna pitanja o organizaciji i procedurama za formiranje zajedničkih radničkih odbora.

U skladu s principima i standardima

Kaabi je za Al Jazeeru izjavio da ova odluka predstavlja važan korak na putu reformi i konkretne napore koje država poduzima kako bi se poboljšali uslovi za radnike koji dolaze iz drugih država te zaštitila i afirmirala njihova prava.

Pozvao je sve odgovorne strane u Kataru da nastave s ovim pristupom, koji je u skladu s principima i standardima ljudskih prava.

Istakao je da odluka dolazi kao odgovor na zahtjeve NHCR-a iznesene u ranijim godišnjim izvještajima, skrenuvši pažnju na to da će ovakva odluka otežati napore strana koje žele okaljati ugled Katara u ovoj oblasti na regionalnom i međunarodnom nivou.

Saleh Bin Hamad al-Sharqi, generalni direktor Katarske komore, smatra da odobravanje nacrta odluke koji se odnosi na organizaciju i procedure za formiranje zajedničkih radničkih odbora predstavlja potez koji potvrđuje posvećenost države Katar zaštiti prava radnika.

Sharqi je za Al Jazeeru kazao da su ovi odbori poput platformi za dijalog između radnika i poslodavaca, čime se ostvaruju interesi obje strane.

‘Kao da su na prisilnom radu’

Ističe da formiranje ovih zajedničkih odbora stavlja državu Katar ispred brojnih država u regiji kada je u pitanju afirmacija radničkih prava, pogotovo jer će odbori biti formirani kroz direktne izbore.

Ističe da Komora, kao predstavnik privatnog sektora, podržava sve napore koje poduzima država na putu stvaranja sigurnog i idealnog poslovnog ambijenta, ne samo kroz pridržavanje svih međunarodnih povelja i konvencija, nego i zato što Katar mora voditi brigu o stranim radnicima koji učestvuju u postizanju održivoga razvoja države.

Sharqi ističe da dok Katar dolazi na ovaj nivo poštivanja prava radnika, postoje države u susjedstvu koje još uvijek tretiraju radnike kao da su na prisilnom radu i uskraćuju im i najosnovnija prava.

Važno je napomenuti da se, u skladu s odredbama nacrta odluke na koju je ukazano, dozvoljava da se u svakoj radnoj organizaciji koja zapošljava 30 radnika i više formira “zajednički odbor”, koji će okupljati predstavnike poslodavaca i radnika, uz uvažavanje jednakog procenta zastupljenosti (50 posto) koji će se dati i jednoj i drugoj strani.

Nova realnost u regionu

Također, radnici će imati pravo birati svoje predstavnike u odborima kroz neposredne izbore, u skladu s procedurama koje propisuje navedena odluka.

Zajednička komisija će proučavati i raditi na svim pitanjima koja se odnose na rad u takvim ustanovama, uključujući i organizaciju rada, načine da se poveća i unaprijedi proizvodnja, programe obuke radnika, mjere za prevenciju rizika, podizanje nivoa sigurnosti radnika na poslu i zdravstvene zaštite, razvoja opće kulture radnika.

Nacrt, također, sadrži odredbe koje se odnose na uslove članstva u komisiji i procedure izbornog procesa.

Ovakvom odlukom Katar stavlja države regiona pred novu realnost, na koju nisu navikle, naročito ako se uzme u obzir da su brojne strane koje se bore za ljudska prava kritizirale stanje ljudskih prava i kršenje radničkih prava u nekim od ovih država.

Izvor: Al Jazeera

Izvor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here